Samrådsmöte Backaplan

  • 15 mars, onsdag - Klockan 17-19
  • Älvrummet

Hur ska Backaplan utvecklas? Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in till samrådsmöte i Älvrummet för Backaplan, detaljplan 3, onsdag 15 mars klockan 17-19. Det blir en kort genomgång av planen, resten av tiden är vikt till dina frågor där du har möjlighet att prata med projektgruppen som arbetar med detaljplanen.