Hitta till Älvrummet

Du hittar oss i Visitor Centre i Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3–5, mittemot den stora, röda byggnaden Kuggen.

Du kan enkelt ta dig till Älvrummet med färja, cykel, buss eller bil. Det tar till exempel bara sex minuter med färja från Stenpiren, sju minuter med buss från Hjalmar Brantingsplatsen och nio minuter med buss från Centralstationen.
  • Bil

    Parkeringsplatser finns utanför entrén mot Lindholmsallén. Taxi kan köra fram till entrén. Parkering på Lindholmen.

  • Buss

    Buss 16, 45, 55 och 58 stannar alla på hållplats Lindholmen, ett stenkast från Älvrummet.

  • Färja

    Från Stenpiren kan du ta gratisfärjan 286 eller betalfärjan 285 till hållplatsen Lindholmspiren.

Älvrummet

Lindholmspiren 3-5
417 56 Göteborg
Sweden

+46 31-368 96 70

alvrummet@alvstranden.goteborg.se