Modellen som står mitt i Älvrummet ger dig en överblick över centrala Göteborg, nu och i framtiden. Här visar träklossarna befintliga byggnader i Älvstadens olika delområden, medan de vita klossarna symboliserar byggnader som kommer att finnas i framtiden – allt från visioner till redan antagna planer.

Modellen började byggas redan 1993 och stod de första åren i Vita Hallen, Eriksberg. Efter att ha flyttats runt mellan olika förråd kom den 2008 till Älvrummets dåvarande lokal vid Kanaltorget utanför GöteborgsOperan. Knappt tio senare var modellen tillbaka på Lindholmen i Älvrummets nya lokaler.

Du som besökare kan ta del av förslag och idéer, men också bidra med kunskap och egna tankar om centrala Göteborgs framtid. Modellen kan också fungera som ett arbetsredskap för dig som jobbar med stadsplanering, då du kan sätta byggnader i olika sammanhang.

Modellen visar Göteborg i skala 1:400 och har både byggts ut och om efter hand. Den täcker idag 70 kvadratmeter och väger 2,8 ton.