Älvrummets modell

Se Älvstaden växa fram längs med vattnet

Se vår modell
Storlek

60 kvm

Vikt

2500 kg

Bredd

10 m

Djup

20 m

Modellen som står mitt i Älvrummet ger dig en överblick över centrala Göteborg, nu och i framtiden. Här visar träklossarna befintliga byggnader i Älvstadens olika delområden, medan de vita klossarna symboliserar byggnader som kommer att finnas i framtiden – allt från visioner till redan antagna planer.

Modellen började byggas redan 1993 och stod de första åren i Vita Hallen, Eriksberg. Efter att ha flyttats runt mellan olika förråd kom den 2008 till Älvrummets dåvarande lokal vid Kanaltorget utanför GöteborgsOperan. Knappt tio senare var modellen tillbaka på Lindholmen i Älvrummets nya lokaler.

Du som besökare kan ta del av förslag och idéer, men också bidra med kunskap och egna tankar om centrala Göteborgs framtid. Modellen kan också fungera som ett arbetsredskap för dig som jobbar med stadsplanering, då du kan sätta byggnader i olika sammanhang.

Modellen visar Göteborg i skala 1:400 och har både byggts ut och om efter hand. Den täcker idag 60 kvadratmeter och väger 2,5 ton.

Utforska Älvstaden

Kom igång och utforska utställningens olika delar.

Träbyggnader visar befintlig bebyggelse, vita byggnader visar planerad bebyggelse. Modellen är fotograferad 2018 och utvecklas kontinuerligt. Den är därför inte en exakt spegling av verkligheten.