Tillgänglighetsredogörelse

Älvstranden Utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur alvrummet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från alvrummet.se på något annat format kan du oss på e-post eller via telefon. Du är också varmt välkommen att besöka vår utsättning. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Granskning av webbplatsens funktioner visar på brister i framför allt:

Modellen

Modellen är inte optimalt anpassad vid mobilanvändning eller för användare med javascript inaktiverat. Vi rekommenderar därför att ni kontaktar oss via telefon eller e-post för att få hjälp att förbereda er inför ett eventuellt besök. Problem som kan uppstå är till exempel:

  • Det finns vissa brister i modellen vid förstoring som gör att det är svårt att uppfatta sådant som händer utanför skärmen [WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 1.4.13 (AA)].
  • Det går inte att använda modellen vid användning via mobil i liggande format [WCAG 1.3.4 (AA)]
  • Animationer i modellen går inte att stänga av eller pausa [WCAG 2.2.2 (A)]. Animationen är tänkt att hjälpa användaren att upptäcka den klickbara ytan och därför har vi valt att behålla den. Animationen är inte allt för störande och tar inget fokus från annat innehåll.
  • Modellen fungerar inte alls om javascript är inaktiverat. [WCAG 1.3.2 (A)]

Bokningsförfrågan

  • Formuläret visar att du missat fylla i obligatoriska fält, men det framgår inte alltid helt tydligt vilka fält du missat att fylla i [WCAG 3.3.1 (A)].

Filmer

  • Våra filmer saknar syntolkning [WCAG 1.2.5 (AA)]

Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblem med bokningsförfrågan och film senast den 31 december 2019. Bristerna i modellen går tyvärr inte att åtgärda. Vi ber er istället att kontakta oss via telefon eller e-post för att få hjälp att förbereda er för ett eventuellt besök.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alvrummet.se med hjälp av automatiska testverktyg (Siteimprove) samt manuell granskning utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes den 14 november 2019.