Tillgänglighetsredogörelse

Älvstranden Utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur alvrummet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från alvrummet.se på något annat format kan du oss på e-post eller via telefon. Du är också varmt välkommen att besöka vår utsättning. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Granskning av webbplatsens funktioner visar på brister i framför allt:

Modellen

 • Det finns vissa brister i modellen vid förstoring [WCAG 1.4.4 (AA), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 1.4.13 (AA)]
 • Det går inte att använda modellen vid användning via mobil i liggande format [WCAG 1.3.4 (AA)]
 • Animationer i modellen kan inte stängas av [WCAG 2.2.2 (A)] Innehåll presenteras inte alltid i en logisk och meningsfull ordning [WCAG 1.3.2 (A)]
 • Det finns brister i modellens funktion som kan påverka användare med kognitiv nedsättning [WCAG 3.2.1 (A)]

Menyn på sidan Inför ditt besök

 • Det saknas tillräckliga kontraster mellan text och bakgrund [WCAG 1.4.3 (AA)].
 • Menyn fungerar inte optimalt vid förstoring [WCAG 1.4.4 (AA), WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Innehållet presenteras inte alltid i en logisk och meningsfull ordning [WCAG 1.3.2 (A)]

Bokningsförfrågan

 • Formuläret visar att du missat fylla i obligatoriska fält, men inte alltid vilka fält du missat att fylla i [WCAG 3.3.1 (A)].

Kontraster

 • Våra actionknappar saknar tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund [WCAG 1.4.3 (AA)].

Filmer

 • Våra filmer saknar syntolkning [WCAG 1.2.5 (AA)]

Övrigt

 • Det saknas ibland stöd för att hoppa förbi återkommande innehåll [WCAG 2.4.1 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alvrummet.se med hjälp av automatiska testverktyg (Siteimprove) samt manuell granskning utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes den 15 oktober 2019.