Göteborg – modig förebild inom arkitektur

  • 28 mars, torsdag - 08:30-09:30
  • Älvrummet

Kom och lyssna till stadsarkitekt Björn Siesjö som berättar om Göteborgs nya arkitekturpolicy och om gestaltningen av framtidens Göteborg.

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Med arkitekturpolicyn ska Göteborg utvecklas till att bli en attraktiv stad med stark identitet, en stad för människor och en modig förebild inom arkitektur.

-Arkitekturpolicyn ska visa vår viljeinriktning, den ska tala om hur vi vill bygga staden, menar Björn Siesjö.

Läs mer: www.stadsutveckling.goteborg.se/arkitekturpolicy

Kaffe från 08:00, evenemanget börjar 08:30.