Trygga välkomnande platser för alla

  • 12 oktober, onsdag - Kl. 17-18
  • Älvrummet

Göteborgs Citysamverkan bjuder in till en samtalsserie i tre delar, i Älvrummet, om hur vi tillsammans arbetar för att utveckla attraktiva hållbara stadsmiljöer i Göteborgs kärna. Allt för att möjliggöra livskvalitet och utveckling i hela Göteborg och Västsverige.

Samtal nr 2: Trygga välkomnande platser för alla
Tid: Onsdagen den 12 oktober, kl. 17.00-18.00
Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3–5

Utmaningar och möjligheter i utvecklingen av inkluderande parker, torg och stråk i Göteborgs stadsmiljöer. Hur skapar vi platser där människor från alla delar av Göteborg vill mötas, umgås och uppleva tillsammans?

• Liselotte Rosander, socialförvaltning centrum, Göteborgs Stad
• Linda Nygren, direktör, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och ledamot i ledningsgruppen Göteborg Citysamverkan
• Mats Herner, senior advisor Wallenstam samt styrelseledamot Avenyföreningen och Göteborg Citysamverkan
• Samtalsledare Henrik Olsson, cityledare Göteborg Citysamverkan

Vi bjuder på fika från kl. 16.30.

Vid samtalen finns möjlighet att ställa frågor före, under och efter.

Res enkelt till Älvrummet med den avgiftsfria färjan 286 från Stenpiren till Lindholmshamnen.

Varmt välkommen!