Jubileumsparken – en allmötesplats

  • 18 september, onsdag - 18:00-19:00
  • Älvrummet

Hur skapas viljan att bygga staden tillsammans? Kan vi genom att öppna upp planeringens processer och vindlande vägar göra plats för fler att utveckla våra gemensamma rum? Kom till Älvrummet den 18 september och lyssna till berättelsen om hur Jubileumsparken stegvis vuxit fram. Mellan planeringen och genomförandet av ett område som Frihamnen så finns en tidslucka. Under denna tid ska platsen studeras, undersökas och förhandlas. Det är ett arbete som ofta sker i rum där allmänhet inte deltar eller som kan vara svårtillgängliga för den som inte kan planeringens koder och språk.

I arbetet med Jubileumsparken har Göteborgs Stad aktivt arbetat med tidsluckan 2014–2021 för att studera, utveckla och etablera parken genom att testa olika program och funktioner. Tidigt i Frihamnens utveckling har det byggts, tänkts och planerats i en öppen process. Syftet är att skapa en plattform i staden som både är fysisk och relationell. Vi möts i det vi utvecklar. Frihamnsområdet växer på så vis fram kring Jubileumsparken och de människor som engagerar sig i området.

I maj i år gav kommunfullmäktige klartecken för att fortsätta arbetet med Jubileumsparken fram till 2023. I planerna ingår parkytor, ett större saltvattensbad och att den populära bastun görs permanent. Jubileumsparken och dess process har vunnit flertalet priser och uppmärksammas både nationellt och internationellt. Vad är det som gör att en ”skrotnissepark” berör och skapar en vilja att bygga staden tillsammans? Får verkligen alla vara med? Och vad blir det när det blir permanent?

Välkomna till Älvrummet den 18 september kl 18.00–19.00. Lyssna till Amelie Sandow, park- och naturförvaltningen, Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling AB och Kristoffer Nilsson, stadsbyggnadskontoret, när de berättar om parkens stegvisa utveckling.

Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & Co