Framtidens odling – en del av strategin för hållbar stadsutveckling

  • 08 november, fredag - 07:30-08:45
  • Lindholmspiren 3-5

Hur skulle odling i framtidens stad kunna se ut och hur kan det bidra till en hållbar stadsutveckling? Vilka möjligheter finns i Älvstaden och vilka utmaningar står vi inför?

I samband med Framtidsveckan, Göteborgs största hållbarhetsfestival, kommer Niklas Wennberg från Pond Fish &Greens/Stadsjord till Älvrummet för att prata om hur fisk och grönt skulle kunna vara en självklar del av stadens strategi för att lyckas med integration, livsmedelsförsörjning och förtätning. Niklas kommer även att berätta om akvaponik, ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar odling av vattenlevande djur med hydroponik, odling av växter i vatten. Enligt Niklas skulle metoden kunna skapa tusentals nya gröna jobb och bidra till att rädda våra hav. Niklas kommer att berätta om den akvaponiska anläggning som finns i Göteborgs Slakthusområde i Gamlestan, och varför samtliga Västra Götalandsregionens 49 kommuner bör satsa på vattenbruk. Han kommer också att beröra hur vi ligger till i Göteborg idag och hur framtidsutsikterna med nya odlingstekniker ser ut.

Kaffe och fralla från 07.30, Niklas kör igång kl. 08.00. Ingen föranmälan.

Markera gärna om du kommer i evenemanget på Facebook

*****************

Detta event är en del av Framtidsveckan (30 okt – 10 nov) – Göteborgsregionens största hållbarhetsfestival. Framtidsveckan vill sätta fokus på allt det positiva som görs lokalt för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Målet är att höja medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vårt lokalområde. GreenhackGBG, Svenska Mässan och Win Win Gothenburg Sustainability Award arbetar tillsammans med Studiefrämjandet för att utveckla Framtidsveckan till att bli ett större återkommande hållbarhetsarrangemang.

Läs mer om Framtidsveckan