Handel, upplevelser och stadens utbud efter Corona

  • 14 september, onsdag - 17-18
  • Älvrummet

Göteborgs Citysamverkan bjuder in till en samtalsserie i tre delar, i Älvrummet, om hur vi tillsammans arbetar för att utveckla attraktiva hållbara stadsmiljöer i Göteborgs kärna. Allt för att möjliggöra livskvalitet och utveckling i hela Göteborg och Västsverige.

Samtal nr 1: Handel, upplevelser och stadens utbud efter Corona

Tid: Onsdagen den 14 september, kl. 17.00-18.00

Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3–5

Levande bottenvåningar, butiksdöd, upplevelser, kultur och hållbarhet. Hur ser förutsättningarna ut för handeln i city efter en lång tid med pandemi och vilka är framtidens besöksanledningar? Välkommen till ett samtal där du som bor och verkar i Göteborg får träffa företrädare från branschen och höra deras tankar.

På scen:

  • Frida Arvidsson, regionansvarig Visita Västra
  • Mattias Wennberg, delägare Teatergatans Vänner, styrelseledamot Avenyföreningen, styrelseledamot Göteborg Citysamverkan
  • Dag Agård, varuhuschef NK, styrelseledamot Innerstadsföreningen
  • Samtalsledare Henrik Olsson, cityledare Göteborg Citysamverkan

Vi bjuder på fika från kl. 16.30.

Vid samtalen finns möjlighet att ställa frågor före, under och efter.

Res enkelt till Älvrummet med den avgiftsfria färjan 286 från Stenpiren till Lindholmshamnen.

Välkommen även på kommande samtal i vår samtalsserie:

Samtal nr 2: Trygga välkomnande platser för alla, den 12/10, samma plats.

Samtal nr 3: En tillgänglig och hållbar stadskärna idag och i framtiden, den 16/11, samma plats.