Logotyp

Generella riktlinjer för användning av logotyp

Det är inte tillåtet att ändra en logotyps färg eller form – bortsett från skalenlig storleksförändring. Det är tillåtet att använda logotyperna i svartvitt. Det är inte tillåtet att tillföra grafiska element från från logotypen